Casa dels Canonges

En origen, les Cases dels Canonges eren un grup heterogeni d'habitatges independents amb l'única característica comuna d'haver estat residències canonicals

Les diverses façanes que conformen el conjunt són resultat d'una agressiva transformació de les darreries dels anys vint del s. XX destinada a dotar el conjunt d'un caràcter medievalitzant.

En aquesta operació es procedí a substituir gairebé la totalitat de les obertures i coronaments del grup d'edificis, utilitzant elements arquitectònics extrets d'altres edificis desapareguts i, especialment, elements petris nous imitant formulacions gòtiques. Només s'escapa d'aquesta tendència l'edifici que fa cantonada al carrer del Bisbe i el carrer de la Pietat, on Rubió i Bellver va executar una façana esgrafiada amb elements decoratius de gust barroc.

L'interior dels edificis també fou agressivament transformat, donant lloc a un espai de molt difícil lectura, amb solucions formals d'estil gòtic que no tenen correspondència amb l'esturctura de les pròpies edificacions. Poc es conserva de la seva decoració original: segons la documentació del Foment de les Arts Decoratives, en alguna sala es descobrí restes de decoració mural amb escuts nobiliaris i composicions jeroglífiques la conservació i restauració de les quals va ser desestimada.

  • Gòtic
  • C. de la Pietat, 2

  • Metro L4JAUME I

logo footer