Sant Sever

Carrer Ciutat

Escultor: Joan Flotats
Materials: Pedra de Montjuïc amb element metàl·lic

L'any 1550, el conseller Bonaventura de Gualbes va sufragar l'execució de les imatges en pedra dels patrons de Barcelona, santa Eulàlia i sant Sever, perquè fossin col·locades a la façana gòtica del Consell de Cent; a les cantonades, en elements arquitectònics ja existents, mènsula i dosser. Entre el 1831 i el 1847, l'arquitecte Josep Mas va portar a terme reformes a l'edifici; la més important fou la construcció d'una nova façana per a la plaça de Sant Jaume, que va comportar la mutilació de bona part de la façana medieval. La figura de sant Sever del segle XVI es va perdre en el curs de les obres. La figura de santa Eulàlia va restar isolada, i el novembre del 1850 es parlava de traslladar-la a la cantonada de la plaça de Sant Jaume amb l'antic carrer de Sant Miquel.

La imatge de sant Sever porta un bàcul i un llibre de les Sagrades Escriptures a les mans, vesteix amb capa pluvial i mitra perquè fou bisbe de Barcelona, i fou martiritzat l'any 636. La figura és obra de l'escultor Joan Flotats i Llucià (1847-1917), un dels màxims exponents de la imatgeria religiosa realista, deixeble d'Agapit Vallmitjana. També s'ha parlat de la col·laboració de Lluís Puiggener i Fernández (1851-1918). No sabem amb exactitud la datació de l'escultura, tot i que s'han de descartar les hipòtesis que parlen del 1830 o del 1865, ja que els artistes no havien nascut o eren un pèl massa joves. Potser caldria fer esment de la dècada dels anys 80 del segle XIX, una dècada d'activitat febril en l'embelliment públic de Barcelona de cara a l'Exposició Universal del 1888.

  • Gòtic
  • C. Ciutat, 2

  • Metro L4JAUME I

logo footer