Pere Vila Codina

Passeig de Lluís Companys

Escultor: Josep Dunyach
Materials: Bronze sobre base de pedra calcària
Inauguració: 12 novembre 1932

Pere Vila i Codina (Les Oluges, Segarra, 1860 - Rosario, Argentina, 1916) era un noi que va emigrar a l'Argentina a la recerca de la fortuna. Va tenir sort i en va fer. Anys després, sentint-se malalt, va fer testament i va deixar diners per construir escoles al seu poble i a Barcelona. Una clàusula establia que "s'entén que seran afavorits amb aquesta institució els fills de pares pobres que estiguin mancats de mitjans per a donar-los educació." A Barcelona es va fer una escola que porta el seu nom al saló de Sant Joan, actual passeig de Lluís Companys. L'Ajuntament de Barcelona va creure adient posar al pati un bust de bronze sobre una columna en senyal d'agraïment. El monument, obra de Josep Dunyach, fou inaugurat el novembre de 1932 per l'alcalde del moment, Jaume Aiguader.

  • S. Pere, S. Caterina i La Ribera
  • Passeig de Lluís Companys, 18

  • Metro L1ARC DE TRIOMF

logo footer