Lluís de Santàngel

Portal de la Pau - Mirador de Colom

Escultors: Josep Gamot (esbós), Giovanni Passani (realització), restauració Josep Miret
Arquitecte: Gaietà Buigas
Materials: Pedra de Monòvar
Inauguració: 1 juny 1888

En monuments commemoratius d'una certa envergadura és freqüent que, juntament amb el personatge homenatjat, encara que a un nivell inferior, apareguin representacions de figures relacionades amb la seva trajectòria. Tal com va fer notar Carlos Reyero en un estudi sobre l'escultura commemorativa a Espanya, algunes d'aquestes figures o grups, col·locats generalment al pedestal, en principi semblen subsidiaris, si més no des del punt de vista formal, per la seva situació en un nivell més baix. Tanmateix, poden funcionar com a figures principals perquè, fins i tot, tenen més rellevància visual que la figura commemorada i sobretot perquè contribueixen a explicar l'autèntic valor simbòlic del conjunt monumental. Aquest és el cas dels grups escultòrics emplaçats a la base de la columna del monument a Cristòfor Colom.

Tenint en compte que el programa iconogràfic del monument palesa una clara intenció de reivindicar la presència de Catalunya en l'aventura del descobriment i la colonització d'Amèrica, és lògic que tinguin una importància rellevant els personatges catalans que, d'una manera o altra, van estar relacionats amb els viatges de Colom al continent americà.

Concretament, la figura que ara ens ocupa correspon a Lluís de Santàngel Bessant, conseller i escrivà de ració dels Reis Catòlics, el qual finançà gran part de les despeses de l'expedició que culminà en la descoberta i la colonització d'Amèrica. La caracterització naturalista adoptada per Josep Gamot i Llúria en representar aquesta figura, esculpida en pedra d'Alacant, segueix una tipologia molt freqüent en l'última dècada del segle XIX, que consistia a retratar personatges històrics considerats il·lustres d'acord amb uns cànons realistes molt convencionals, talment com si així resultessin més propers a l'espectador.

Cal assenyalar que, originàriament, aquest personatge formava grup amb la figura d'un patge, estàtua desapareguda i no restituïda des de 1965.

  • Port Vell
  • Portal de la Pau

  • Metro L3DRASSANES

logo footer