Jaume Ferrer de Blanes

Portal de la Pau - Mirador de Colom

Escultor: Francesc Pagès,
Restauració: Josep Miret
Arquitecte: Gaietà Buigas
Materials: Pedra de Monòvar
Inauguració: 1 juny 1888

En monuments commemoratius d'una certa envergadura és freqüent que, juntament amb el personatge homenatjat, encara que a un nivell inferior, apareguin representacions de figures relacionades amb la seva trajectòria. Tal com va fer notar Carlos Reyero en un estudi sobre l'escultura commemorativa a Espanya, algunes d'aquestes figures o grups, col·locats generalment en el pedestal, en principi semblen subsidiaris, si més no des del punt de vista formal, per la seva situació en un nivell més baix. Tanmateix, poden funcionar com a figures principals perquè, fins i tot, tenen més rellevància visual que la figura commemorada i sobretot perquè contribueixen a explicar l'autèntic valor simbòlic del conjunt monumental. Aquest és el cas dels grups escultòrics emplaçats a la base de la columna del monument a Cristòfor Colom.

Tenint en compte que el programa iconogràfic del monument palesa una clara intenció de reivindicar la presència de Catalunya en l'aventura del descobriment i la colonització d'Amèrica, és lògic que tinguin una importància rellevant els personatges catalans que, d'una manera o altra, van estar relacionats amb els viatges de Colom al continent americà.

Concretament, la figura que ara ens ocupa correspon al diplomàtic, cosmògraf i escriptor Jaume Ferrer de Blanes, nat a Vidreres (Selva) vers l'any 1445. El personatge és representat acompanyat per la figura d'un patge, el qual sosté una esfera terrestre. Aquest grup, esculpit en pedra d'Alacant per Francesc Pagès, constitueix un clar exemple del realisme naturalista adoptat per molts escultors del segle XIX a l'hora de representar personatges històrics. Així, atesa la impossibilitat intrínseca d'assumir simultàniament història (passat) i realitat (present), la utilització de determinats recursos formals i compositius, derivats de la percepció immediata de la realitat, els permetia un acostament fictici del passat històric.

  • Port Vell
  • Portal de la Pau

  • Metro L3DRASSANES

logo footer