Grius i monstres marins

Cascada Monumental (Parc de la Ciutadella)

Escultor: Rafael Atché, signada
Disseny: Josep Fontseré
Materials: Marbre blanc

Fontseré ideà quatre figures perquè actuessin com a elements de transició visual entre les dues llacunes de la part inferior de la font. Aquestes figures representen quatre grius, monstres fantàstics de la mitologia oriental, meitat lleó meitat àguila, coneguts per ser custodis d'elements sagrats, per la qual cosa la seva representació no és estranya en els accessos de moltes ciutats de l'orient mitjà. Tot i que el griu és conegut estrictament com la barreja entre un lleó i una àguila, la seva representació pot variar molt, barrejant-se amb parts d'altres animals, a vegades amb al·lusions simbòliques, sense que sigui aquest el cas de la Ciutadella. La relació amb el tema de Venus no té cap lligam iconològic clar, per la qual cosa fa pensar, un cop més, que la seva aparició és simplement un fet decoratiu.

Com que es tracta de la representació d'uns éssers animals, sense una iconografia gaire clara, Ramon Atché va optar per establir lleus diferències entre els monstres, per la qual cosa cap no és igual. Un té el cap d'àguila mentre el cap dels altres és de lleó, i les ales de cada figura estan tractades d'una manera diferent: des d'unes ales membranoses de rat-penat a diferents tipus de plomes, més grans o més petites, o escates.

Els quatre grius, per la seva mateixa artificialitat -animals irreals- estan tractats com a elements decoratius, sense que hi hagi cap intenció per part de l'escultor de verisme; per això, l'estilització dels animals -les ales, els caps, la posició- és molt més lliure que en altres elements del conjunt. En aquestes obres s'ha volgut veure un precedent del modernisme, tenint en compte la posterior popularitat de Rafael Atché, que va arribar a retratar el rei Alfons XII.

  • S. Pere, S. Caterina i La Ribera
  • Parc de La Ciutadella

  • Metro L1ARC DE TRIOMF

logo footer