Font del Carme

Plaça de Joan Amades

Autor: Josep Goday
Materials: pedra de Montjuïc
Inauguracions: 29 març 1931 / 30 abril 2003

Josep Goday va enderrocar el vell convent de les Mínimes del carrer del Carme, que ja havia servit d'escola municipal, i va aixecar al seu solar una de les escoles que va impulsar l'Ajuntament de Barcelona en el primer terç del segle XX, la Milà i Fontanals, gràcies al llegat de la senyora Lluïsa Cura. Al costat de l'escola, Goday va posar una font de caire noucentista. Les obres van durar prop de dotze anys, i l'escola i la font es van inaugurar el 29 de març de 1931. La font formava angle amb l'edifici de l'escola, allà on el carrer s'eixampla, i ocupa tota una paret mitgera. Durant la guerra civil va patir les conseqüències d'un bombardeig, el 17 de març de 1938, que la van deixar feta malbé i va caldre refer-la amb un pressupost elevat per l'època, 65.548,50 pessetes. L'obertura d'un nou carrer, dedicat a l'historiador Agustí Duran i Sanpere, va suposar que la font fos desmuntada fa uns anys, i no va tornar a ser reposada fins l'any 2003, però ara dins la mateixa estructura del col·legi i amb una placa que recorda el fet del bombardeig. La inauguració de la reforma de l'escola, que inclou un nou poliesportiu, la font refeta i la placa esmentada, va tenir lloc el 30 d'abril del 2003.

  • Raval
  • Pl. de Joan Amades

  • Metro L2SANT ANTONI L3LICEU

logo footer