Font de Santa Anna

Avinguda Portal de l'Àngel, antiga plaça Santa Anna

Autor desconegut
Ceràmica: Josep Aragay, signada
Materials: pedra de Montjuïc amb enrajolats ceràmics

La construcció d'aquesta font prové de l'època en què Barcelona es va dotar d'aigua potable i fou una de les primeres que es van fer amb aquest motiu. Per poder-la realitzar, l'any 1356 l'Ajuntament va tirar a terra una casa d'allò que aleshores era la plaça de Santa Anna, que va estar tancada per la part de muntanya fins a l'obertura de l'avinguda del Portal de l'Àngel en vigílies de l'Exposició Universal de 1888.

Des del seu origen, la font va ser sotmesa a diverses restauracions (una làpida escultòrica que es conserva al frontispici en deixa constància d'una del segle XIX); però la més important, que va deixar-la pràcticament en l'estat en què ara la coneixem, data del 1918. La iniciativa va ser de Jaume Bofill i Matas, quan era regidor de la Lliga a l'Ajuntament de Barcelona. Es va suprimir una tanca que la tapava als ulls dels vianants i s'hi van posar els cinc plafons de ceràmica decorativa noucentista i uns gerros de ceràmica vidrada que coronaven la part superior. Tant una cosa com l'altra van ser obra de Josep Aragay Blanchart (1889-1973), que va rebre l'encàrrec just quan acabava d'arribar d'una estada d'un any a Itàlia, becat per l'Ajuntament, per tal d'estudiar les tècniques de decoració mural.

Pel projecte van pagar a Aragay 500 pessetes i per l'execució pictòrica 2.000 pessetes més. L'execució tècnica de les rajoles i els gerros va costar a l'Ajuntament unes altres 1.500 pessetes. La restauració va quedar acabada la primavera del 1918.

Els gerros van anar patint desperfectes fins a desaparèixer del tot. El 7 de maig del 2002, l'Institut del Paisatge Urbà va signar un conveni amb un patrocinador per fer-los de nou. Els motlles es conserven al museu municipal Josep Aragay, de Breda, on van anar a parar els materials del taller que l'artista mantingué en aquella vila des de 1925 fins a la seva mort. Alhora es va portar a terme, el mateix mes de maig, una restauració general de la font.

  • Gòtic
  • C. de la Cucurulla, 9

  • Metro L1L3CATALUNYA
  • FCG L6L7CATALUNYA

logo footer