Font de Santa Maria, Font dels Senyors

Plaça Santa Maria

Escultor: Arnau Bargués (atrib.)
Materials: Pedra de Montjuïc
Inauguració: 5 desembre 1403

Davant del temple de Santa Maria del Mar s'aixeca una de les fonts més antigues de Barcelona, coneguda popularment com Font dels Senyors. El motiu li venia de ser utilitzada pels veïns del carrer de Montcada i del passeig del Born, l'aristocràcia de l'Edat Mitjana. Havia estat inaugurada el 5 de desembre de 1403, dins del cementiri parroquial. El 1526 un veí, Gaspar Ferrer, va demanar permís per plantar sobre la font tarongers, murtres i hortalisses diverses. La font de Santa Maria o dels Senyors va ser objecte fins i tot d'una quarteta l'any 1860: "Les coses que jo voldria / són aquestes: bona sort, / aigua de Santa Maria, / una tartana i un hort." A principis del segle XX era utilitzada habitualment com a mural on s'enganxaven els cartells de propaganda.

  • S. Pere, S. Caterina i La Ribera
  • Pl. Santa María

  • Metro L4BARCELONETA L4JAUME I

logo footer