Font de Neptú

Plaça de la Mercè

Escultors: Adrià Ferran, Celdoni Guixà
Arquitectes de l'actual instal·lació: Rosa Maria Clotet, Ramon Sanabria, Pere Casajoana
Materials: piedra
Inauguracions: 14 abril 1826 / 6 febrer 1983

L'estàtua de Neptú, en pedra, obra d'Adrià Ferran, que l'any 1983 van posar enmig d'un petit estany a la plaça oberta davant de l'església de la Mercè, ha donat moltes voltes abans d'arribar-hi. Originàriament estigué a la Barceloneta. La Junta d'Obres del Port va encarregar una font monumental per al moll de la Riba o del Rebaix. Adrià Ferran realitzà la imatge de Neptú, assegut en una roca que coronava el monument i, uns anys més tard, Celdoni Guixà va fer les esfinxs situades als seus peus. Una inscripció al pedestal feia constar que havia estat construït com a monument de gratitud a Ferran VII, per a guarniment de la ciutat i comoditat dels navegants. Fou inaugurada el 14 d'abril de 1826 i la maqueta es conserva al Museu d'Història de la Ciutat.

Aquesta Font de Neptú fou molt popular entre el personal habitual del moll i de la Barceloneta, fins que, a causa de les necessitats portuàries, va ser desmuntada i portada, segons informava El Diluvio del 3 de març de 1892, “al peu de l’escalinata dreta de la gran cascada del Parc”. Allà va estar fins que es va portar el 1919 al parc Laribal, que fou la primera part de la muntanya de Montjuïc que s'enjardinà, al començament de segle. En fer-hi la Fundació Miró, l'any 1975, fou desmuntada i guardada en un magatzem fins que el 1983 va ser rescatada com a element decoratiu per a la plaça de la Mercè, oberta davant de l'església després d'enderrocar un grup de cases. L'estàtua fou restaurada, se la situà en un estany nou i s'hi posà una làpida que recorda els seus emplaçaments anteriors. La inauguració va tenir lloc el 6 de febrer de 1983. El basament i l'actual organització de la font són de Rosa Maria Clotet, Ramon Sanabria i Pere Casajoana, arquitectes municipals.

Els regidors de CiU van expressar en una reunió de la Comissió Municipal Permanent la seva protesta pel fet que es posés un monument pagà davant una església catòlica, la de la Mercè.

  • Gòtic
  • Pl. de la Mercè

  • Metro L3DRASSANES

logo footer