Crescendo appare

Moll de la Barceloneta

Escultor: Mario Merz
Materials: Maons vermells, acer inoxidable i vidre
Inauguració: 21 juliol 1992

Aquesta creació de l’italià Mario Merz, formada per 21 petits números de neó vermell encastats a terra i il·luminats, representa la llei estructural del matemàtic medieval Leonardo Fibonacci, segons explicava l’autor, i és una progressió aritmètica en la qual cada número té el seu origen en la suma dels dos anteriors. Es troba al moll de la Barceloneta i va ser inaugurada uns dies abans del començament dels Jocs Olímpics, el 21 de juliol de 1992. És una configuració que de dia passa desapercebuda i que es fa palesa de nit. Des del primer moment ha sofert problemes perquè es troba en una àrea de vianants per on passen més vehicles del compte i sobretot pel fet que al costat, i a vegades a sobre mateix, hi ha una àrea on s’ha permès que plantessin la seva carpa alguns dels circs que passaven per Barcelona. El deteriorament va esdevenir tan important que el 2004, com que havien desaparegut quasi tots els números i estava absolutament inoperant, s’hi va haver de portar a terme una restauració que va ser, de fet, una nova instal·lació. Es van fer nous els 21 números de neó, a partir de la plantilla original que conservava l’autor, i també es va fer nova la instal·lació elèctrica renovant alhora els transformadors. Es van crear desguassos per eliminar l’aigua procedent de condensacions que s’acumulaven a la caixa de cada número, i es va millorar la estanquitat d’aquestes caixes respecte a l’aigua de la superfície. Els vidres protectors dels neons es van posar nous, més gruixuts que en l’origen, i es van fer proves de càrrega amb camions per comprovar que resistirien en cas que n’hi hagués de passar algun per sobre. Tot i així, se’n segueixen trencant i han d’anar essent substituïts.

  • Barceloneta
  • Moll de la Barceloneta

  • Metro L4BARCELONETA

logo footer