Porxos del Rec

Mentre els edificis són tots obra dels segles XVIII al XX, el conjunt dels porxos té l'origen a la demanda presentada per un grup de cinc tonyinaires el 1786 per utilitzar-ho com a zona de treball

En temps de la seva construcció es va permetre el tancament dels espais comercials. Recentment, en dates diferents i obligats per la normativa actual, s'han anat alliberant els espais i es deixen oberts permanentment pel pas de vianants. Actualment ja només en queda un de tancat.

La continuïtat urbana a sota dels porxos està molt consolidada amb l'excepció d'un local que té tancat l'espai del porxo amb persianes enrotllables creant l'únic punt de discontinuïtat.

La façana dels porxos reprodueix la varietat d'estils i materials dels edificis. Així tenim columnes de pedra i altres de totxo manual. Els capitells tenen formes diferents, essent freqüents els de línies sòbries d'estil renaixentista. Els portals de locals i vestíbuls queden més amagats però gaudeixen de l'aixopluc dels porxos , cosa que ha permès promoure l'activitat comercial.

Estilísticament és una obra popular al jutjar per la sobrietat de les formes arquitravades i la manca de decoracions en els elements arquitectònics com capitells, pedestals, i columnes.

  • S. Pere, S. Caterina i La Ribera
  • C. Rec, 38-56

  • Metro L4BARCELONETA
  • Bus 39, 51, 120

logo footer