Pia Almoina (Canonja)

La casa de la Pia Almoina és anomenada sovint la Canonja, perquè fou bastida al lloc de l'antic casal adossat a la muralla romana on, fins a la seva dissolució el 1369, vivia la comunitat de canonges de la catedral, sota la regla de Sant Agustí.

La casa de la Pia Almoina consta de dos cossos d'edifici. El de la dreta, amb façana al pla de la Seu i façana lateral a la baixada de la Canonja, fou bastit al segle XV. Consta de tres plantes, sota una coberta a dues vessants que té el carener perpendicular a la façana principal.

El portal, d'arc rodó, té al damunt un relleu amb els atributs de la Passió, flanquejat per l'escut del Capítol catedralici i la imatge de santa Eulàlia. A la cantonada hi ha una inscripció amb el nom de la institució, en lletres gòtiques.

El cos d'edifici del segle XVI, adossat al costat esquerre i amb façana al pla de la Seu, és d'una gran simplicitat i reflecteix, bé que austerament, la nova moda renaixentista en les columnetes toscanes de la galeria d'arcs escarsers que culmina l'edifici.

Actualment es troba el Museu Diocesà de Barcelona

Horaris

Dimarts a dissabtes (excepte festius) de 10:00 a 14:00 h. i de 17:00 h a 20:00 h.
Diumenges de 11:00 h. a 14:00 h.
Dilluns tancat

  • Gòtic
  • Av. de la Catedral, 4

  • Metro L4JAUME I
  • Bus 14, 17, 19, 45, 59, V15, V17

logo footer