Palau del Baró de Castellet

Palau d’origen medieval profundament reformat el s. XVIII

S’articula al voltant d’un pati central seguint el model medieval. A la façana es conserva un relleu de temàtica religiosa del s. XVI i, a l’interior, un magnífic saló neoclàssic a la planta principal.

La història dels propietaris es remunta als s. XIII i XIV. Al s. XV va ser propietat del llinatge Gerona. Entre el XVI i el XVIII va anar passant, entre vendes i herències, a mans de diverses famílies de l’aristocràcia i la burgesia catalanes.

Rep el nom del títol que el rei Carles IV va atorgar, el 1797, a Marià Alegre d'Aparici i d'Amat, propietari i renovador de l'edifici.

El baró de Castellet va fer construir un saló neoclàssic a mitjan s. XVIII, amb elements de marbre i relleus policromats, amb una mescla d'elements clàssics i barrocs que donen a l'estança la sumptuositat del classicisme europeu. A la seva mort, el 1831, el baró el va llegar a l'Hospital de la Santa Creu.

A la segona meitat del s. XIX l’edifici va ser llogat per diferents estadants fins que el va comprar la família Rius. A la dècada de 1950 va passar a ser propietat de l'Ajuntament de Barcelona.

Horaris

Dimarts a diumenge de 09:00 a 19:00 hores (inclòs festius)

Dijous de 09:00 a 21:30 hores

Dilluns tancat

  • S. Pere, S. Caterina i La Ribera
  • C. Montcada, 17

  • Metro L4JAUME I L3LICEU
  • Bus V15

logo footer