Casa Padellàs

El 1930-31, amb motiu de les obres de fonamentació que es realitzaven a la plaça del Rei per bastir la Casa Padellàs, es trobaren restes de construccions de l'antiga colònia romana.

Típic exemplar de palau privat gòtic, edificat a final segle XV i primeres dècades del XVI. Inicialment s'aixecava al carrer Mercaders, però fou traslladat a la plaça del Rei (1930-1931) a causa de l'obertura de la via Laietana.

La residència noble s'estructura a l'entorn d'un pati amb escala descoberta, amb portes a l'estudi al primer replà i, al capdamunt, un vestíbul, cobert amb fusta i obert al pati amb quatre arcs apuntats, des del qual s'accedeix a les diverses estances privades.

Malgrat els trets estructurals goticitzants, que s'observen a portes i finestres -molt abundants a nivell d'entresòl tant a les façanes com al pati- hi ha també evidents símptomes de penetració puntual renaixentista en forma de medallons, cartel·les, escuts i fullatges, que no impliquen l'assimilació de noves pautes espacials. Els balcons del principal, del segle XVIII, segurament van substituir les finestres coronelles originals.

  • Gòtic
  • C. del Veguer, 2 - 4

  • Metro L4JAUME I

logo footer