Casa Mauri

Construcció del s. XVIII que s'articula al voltant d'un pati

La casa es fonamenta, parcialment, sobre estructures d'època romana, corresponents a una de les vil·les dels suburbis de la colònia Barcino.

La façana conserva una petita gelosia de fusta, sistema de tancament característic del s. XVIII, que és pràcticament l'única que es conserva a Barcelona.

És possible que, al s. XIII, la casa formés part de les dependències de l'edifici veí, el palau Meca. Entre el 1378 i el 1516 va pertànyer a la família Rocha. Un buit documental ens situa al 1716, quan era propietat de F. Casamada.

L'edifici va patir moltes reformes, la més important de les quals va ser la del 1872, quan es va annexar a la casa veïna, el palau Finestres. N'era propietari Josep Vidal i Torrents. A partir d'aleshores, una part important de l'edifici es va destinar a usos industrials. L'any 1943 va ser adquirida per les confiteries Mauri. Des de 1999, la casa Mauri va passar a formar part del Museu Picasso.

Horaris

Dimarts a diumenge de 09:00 a 19:00 hores (inclòs festius)

Dijous de 09:00 a 21:30 hores

Dilluns tancat

  • S. Pere, S. Caterina i La Ribera
  • C. Montcada, 21

  • Metro L4JAUME I L3LICEU
  • Bus V15

logo footer