Casa del Gremi d'Assaonadors

Aquesta finca té els seus orígens cap al segle XVII tot i que bona part del projecte arquitectònic apunta també a cronologies del segle XVIII

En aquestes dates la finca fou la seu del gremi dels Assaonadors, sense que s'hagi documentat quan van abandonar l'edifici

L'any 1628 el gremi dels Assaonadors feu posar a la cantonada de la casa (Placeta d'en Marcús - Assaonadors) la fornícula amb l'escultura de Sant Joan Evangelista, sant patró del gremi, i el seu escut. Aquesta figura va ser destruïda l'any 1936 i restituïda al 1958 gràcies a fotografies antigues, tot essent costejada pels veïns del barri i l'Ajuntament.

Els Vitors pintats sobre les portes de la cantonada són un dels pocs exemples que es conserven a la ciutat i es desconeix el fet al que fan referència.

L'edifici va patir una reforma l'any 1852, quan es van convertir algunes finestres en balcons. A final del segle XX, les façanes van ser restaurades.

  • S. Pere, S. Caterina i La Ribera
  • C. Assaonadors, 1

  • Metro L4JAUME I

logo footer