Casa Collasso

En el moment de la seva construcció la casa Collasso donava directament a la muralla de mar

Tot i què no es tenen dades en detall d'aquesta construcció, documentalment sí sembla comprovat que va ser la primera del sector de la zona en ésser parcel·lada.

La façana principal estructura les seves obertures en eixos verticals i horitzontals de ritme regular. Destaca d'aquesta el pòrtic, perípter d'estil neogrec, amb llinda sobre columnes estriades dòriques, nues a la part baixa i estriades a les dues terceres parts superiors. L'accés a l'edifici es realitza des de la gran portalada central, d'arc de mig punt motllurat, des de la que s'accedeix a un vestíbul de planta rectangular del que neixen les escales, laterals, que donen accés als pisos superiors. A banda i banda de la portalada hi ha tres portals amb llinda plana i una finestra balconera sense llosana al seu damunt.

  • S. Pere, S. Caterina i La Ribera
  • Pla de Palau, 19

  • Metro L4BARCELONETA

logo footer