Sal

Carrer de la Sal

Sens dubte per haver existit al carrer un magatzem de sal destinat a la saladura de la pesca.

logo footer