Rambles

Les Rambles

Passeig que separa el primer recinte emmurallat de Barcelona del Raval i va del port a la plaça de Catalunya. La urbanització s'inicia a mitjan segle XVIII, quan era només un camí i un torrent ocasional amb les muralles del rei Jaume per una banda i convents per l'altre.

Exactament 1.200 metres de carrer per on hi passa, gairebé obligatòriament, tot aquell qui visita Barcelona    

La Rambla naixia amb l'inici de la modernitat, quan el 1766 es va traçar el passeig tot resseguint la muralla medieval que transcorria per aquesta part de Barcelona des del segle XIII.

La Rambla, en el seu origen, era una riera per on baixaven les aigües cap al mar, flanquejant la muralla medieval del segle XIII. Entre els segles XVI-XVII la riera es va anar configurant com a carrer amb la construcció d’una sèrie d’edificis conventuals, centres d’ensenyament i un teatre, tots ells de grans dimensions. A finals del segle XVII, amb l’enderrocament progressiu de la muralla, es va ordenar la Rambla, potenciant el seu caràcter de passeig, fet que motivà la construcció d’importants edificis senyorials. La desamortització de bens eclesiàstics del segle XIX, comportà el canvi definitiu de la Rambla. Els vells convents varen ésser substituïts per una plaça pública, un mercat, un teatre i altres edificis. A més, el passeig s’anava dotant de petits equipaments com les parades de flors i d’ocells, el quioscos, les cadires, les fonts i els fanals, que amb el pas del temps, s’han convertit amb els seus elements més característics i populars.

Actualment, la Rambla està dividida en sis trams: la de Canaletes, la dels Estudis, la de les Flors, la dels Caputxins, la de Santa Mònica i Mar. Noms que permeten recordar diferents etapes en la història del passeig més popular de Barcelona.

Rambles

logo footer