Magatzems

Carrer dels Magatzems

En record dels antics magatzems o dipòsits del port en què es dipositaven temporalment els gèneres l'entrada, per alguna circumstància, no podia ser autoritzada per no complir la normativa exigida per la Duana.

logo footer