Cecs de Sant Cugat

Carrer dels Cecs de Sant Cugat,

Pel mateix motiu que el carrer dels Cecs de la Boqueria, i pel fet de conduir a la plaça de Sant Cugat.

logo footer