Carretes

Carrer del Carretes

Citat l'any 1383 en una escriptura com a camí que va del monestir de Sant Pau al carrer del Pedró. Una ordenació de l'any 1583 estableix els arbitris que havien de pagar els carros, carretes i corrues per transitar per la ciutat perquè malmetien els empedrats. El nom del carrer és, evidentment, d'origen popular, i molt antic.

logo footer