Candeles

Carrer de les Candeles

Nom popular molt antic, record dels gremis dels candelers de sèu i dels candelers de cera, els primers ordenances daten de l'any 1372.

logo footer