Caçador

Baixada de Caçador

Família il·lustre catalana. A ella pertany Guillem Caçador (Vic, Osona 1477 - Roma 1527), canonge de Vic i bisbe de l'Alguer (Sardenya); Jaume Caçador, germà de l'anterior (Vic, Osona 1484 - Barcelona 1561), canonge de Vic i bisbe de Barcelona) (1546-1561); Guillem Caçador (Vic, Osona 1510 - Barcelona 1570), nebot dels anteriors, va ser també bisbe de Barcelona (1561-1570); Joan Caçador, també bisbe i escriptor, cosí de l'anterior.

logo footer