Boquer

Carrer d'en Boquer

Se sap que al segle XIV Perez Boquer hi té casa seva. Aquest personatge era, a més, propietari d'altres solars del carrer i de finques del lloc.

logo footer