Boltres

Carrer d'en Boltres

Boltres, o Moltres, és el cognom d'una família amb propietats en el lloc cap al segle XIV. Un Guillem Voltres està documentat l'any 1316 en una escriptura pública.

logo footer