Bisbe

Carrer del Bisbe

Per trobar-se davant del Palau del Bisbe. Els prelats de Barcelona han tingut la seva residència des d'abans del segle XIII, amb ampliacions i reformes importants al llarg dels segles. Al segle XVIII el bisbe Josep Climent va ordenar la reedificació completa del palau episcopal.

logo footer