Bertrellans

Carrer de Bertrellans

Cognom d'una notable família barcelonina relacionada, probablement, amb propietats existents al carrer. Destaca Ferran de Bertrellans (segle XIV), prohom barceloní, ciutadà honrat.

logo footer