Bellafila

Carrer de Bellafila

Bellafila o Bellafila. Johannis de Bellafila, llicenciat en decrets (1447); Joan Miquel de Bellafila, conseller tercer (1543); Miquel de Bellafila, conseller en cap (1548), i Josep de Bellafila, conseller segon (1601), donen constància de la importància de la família a la ciutat.

logo footer