Barra de Ferro

Carrer de la Barra de Ferro

Deu el seu nom a la barra de ferro que tancava el carrer. La Rúbrica d'Bruniquer, que és un curiós manuscrit que es conserva a l'Arxiu Municipal, assenyala: "El 22 setembre 1668 es van pagar 32 lliures i 12 sous per les barres de ferro que van posar a la boca de la claveguera i també per la barrera ".

logo footer