Banys Vells

Carrer dels Banys Vells

El carrer va començar a edificar cap a l'any 1350 i es va cridar carrer del Sitjar, per la silería que hi havia en aquest lloc. En traslladar aquesta al barri dels Tallers, va adoptar el nom actual per uns antics banys que ja es trobaven en el lloc al segle XIII.

logo footer