Ave Maria

Carrer de l' Ave Maria

Antic pas que travessava el cementiri parroquial de l'església del Pi, davant de la porta del costat de l'Evangeli, anomenada porta de l'Ave Maria.

logo footer