Aroles

Carrer de n'Aroles

Important família de la qual es té constància ja al segle XV. Destaquem cronològicament Ramon Aroles, mestre d'obres (1451); Bartomeu Aroles, propietari d'una casa al carrer Rauric (1562); Francesc Aroles, conseller en l'any 1579, i misser Joan Aroles, elegit pel Consell de Cent, diputat reial (1612), més tard conseller en cap (1616).

logo footer