Argenter

Carrer de l'Argenter

El carrer data del segle XIV. Es pot suposar que seria un propietari que exercia l'ofici de l'argenteria establert al carrer.

Argenter

logo footer