Arc de Sant Silvestre

Carrer de l'Arc de Sant Silvestre

Nom referit a una capelleta al sant, que va subsistir fins a finals del segle XIX, i una volta a l'entrada del carrer, enderrocada cap a 1850. El carrer data del segle XIII, època en què, proper al convent de Santa Caterina, va començar a poblar de masos la plana conegut com "de la Palma de Santa Caterina". Al mateix carrer van tenir seu social diferents gremis: adroguers, passamaners i galoneadores.

Arc de Sant Silvestre

logo footer