Antic de Sant Joan

Carrer Antic de Sant Joan

A la fi del segle XVIII, l'Ajuntament havia gestionar l'autorització al capità general per construir unes casetes sobre de la sèquia (rec) Comtal, des del molí de la Sal fins a la Peixateria, conforme ja ho havia concedit el rei Carles IV. Així, en arribar al segle XIX, es van començar a construir aquelles casetes baixes, que majoritàriament formen un dels costats del carrer, i que per l'espai d'uns vuitanta anys van limitar per aquest costat aquell passeig de Sant Joan, desaparegut en l'any 1874, que l'any 1796 va començar a formar el duc de Lancaster, capità general de Catalunya, lloc d'esbarjo dels barcelonins fins que es va produir l'obertura del parc actual.

logo footer