Anna Murià

Placeta d'Anna Murià

L'escriptora Anna Murià i Romaní (nascuda a Ciutat Vella el 1904 i Creu de Sant Jordi el 1990) a la placeta que hi ha entre els carrers de Lancaster i Arc del Teatre.

logo footer