Angel J. Baixeras

Carrer d'Àngel J. Baixeras

Àngel Josep Baixeras (Barcelona 1834-1892). L'any 1878 va presentar al Senat un projecte de llei per a la reforma interior de les grans ciutats. Va col·laborar en la redacció de la Llei d'expropiació forçosa en 1879. Va presentar un pla de reforma interior que afectava bona part del nucli antic de Barcelona i que va ser aprovat en 1881.

logo footer