Ample

Carrer Ample

Unes de les principals carrers de la Barcelona antiga, plena llavors de palaus de nobles famílies catalanes. S'esmentava especialment per la seva amplada, que fins permetia curses de cavalls.

Ample

logo footer