Abaixadors

Carrer dels Abaixadors

En aquest carrer es van establir i van tenir la casa gremial dels abaixadors, després d'haver-se separat de la confraria dels teixidors de llana, creada per un privilegi concedit per Pere IV a Barcelona el 8 de març de 1386. Les primeres ordenances del gremi daten de 1456.

Abaixadors

logo footer